Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Berichten

afb6.jpg

Asbestdaken Collectief

Gepubliceerd op 09 Januari 2018

Van Heel Milieuconsult is in samenwerking met Van Haalen Sloop- en Saneringscoördinatie BV te Oss een asbestdaken collectief gestart waarbij wij zorgdragen voor de volledige coördinatie en eventuele begeleiding bij de verwijdering en vervanging van asbesthoudende dakbedekking. U krijgt hierbij de beschikking over een professionele sparring partner welke de door u gestelde wensen en eisen kan vertalen naar marktpartijen en tevens de communicatie verricht richting overheden (meldingen, vergunningen en subsidies), zodat u zich hierover geen zorgen hoeft te maken.

Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

-Inventarisatie wensen klant en vaststellen doelstelling (incl. vooropname situatie)

-Aanvragen en beoordelen offertes asbestinventarisatie (incl. bespreking)

-Indienen meldingen Omgevingsvergunning “deelactiviteiten slopen en bouwen”

-Aanvragen en beoordelen offertes asbestslopers (incl. bespreking)

-Begeleiding asbestsloop

-Aanvragen subsidie verwijdering asbestdaken

-Aanvragen en beoordelen offertes bouwbedrijven nieuwe dakbedekking (incl. bespreken)

-Aanvragen en beoordelen offertes installateurs zonnepanelen (incl. bespreken)

-Begeleiding aanbrengen nieuwe dakbedekking en installatie zonnepanelen

-Aanvragen regelingen en/of subsidie aanbrengen zonnepanelen

-Financieel advies kosten nieuwe dakbedekking en/of aanbrengen zonnepanelen

Van Heel Milieuconsult Voert Historisch Onderzoek Uit

Gepubliceerd op 14 Juli 2015

In het kader van een voorgenomen uitbreiding van een bedrijfslocatie, is door van Heel Milieuconsult een historisch onderzoek cf. NEN5725 uitgevoerd. Ter plaatse bleek sprake van diverse bodembedreigende activiteiten en een reeds uitgevoerde bodemsanering. Desondanks kon volstaan worden met de resultaten uit het historisch onderzoek en was de uitvoering van een bodemonderzoek cf. NEN5740 niet noodzakelijk.

afb7.jpg

Succesvolle Uitvoering Bodemsanering Vml. Tanklocatie

Gepubliceerd op 24 September 2014

Van Heel Milieuconsult heeft de projectbegeleiding verzorgd tijdens een succesvolle bodemsanering nabij een voormalige tanklocatie te Rosmalen. Oorzaak van de bodemverontreiniging bleek een niet goed functionerende OBAS. Met gebruikmaking van ons uitgebreide netwerk, zijn door van Heel Milieuconsult alle zaken geregeld met betrekking tot de BRL6000 en BRL7000. Door de wijze van communicatie binnen het projectteam en met het bevoegd gezag, is de sanering op voorspoedige wijze uitgevoerd. De goedkeuring op het Plan van Aanpak en het Evaluatierapport zijn zeer snel verkregen, hierdoor heeft de herontwikkeling geen vertraging opgelopen.

Uitvoeren Luchtmetingen

Gepubliceerd op 29 April 2014

Door de aankoop van technisch hoogwaardige luchtmeetapparatuur, is van Heel Milieuconsult sinds kort in staat om metingen te verzorgen in (semi)afgesloten ruimtes. Enkele van de parameters welke door ons kunnen worden gemeten zijn; kooldioxide, koolmonoxide, zuurstofgehalte, temperatuur etc.. Alle luchtmeters zijn voorzien van een datalogger en een long-life accu. Op deze manier wordt een goed beeld verkregen van de aanwezige luchtkwaliteit over een langere periode en kunnen eventuele maatregelen worden genomen.

De eerste resultaten zijn inmiddels binnen en met behulp van de verkregen data bleek de GGD prima in staat om een gedegen advies op te stellen.

afb5.jpg

Van Heel Milieuconsult Verzorgt Historisch Onderzoek Cf. Nen5725

Gepubliceerd op 24 Maart 2014

Voor een bestemmingsplanwijziging is een historisch onderzoek noodzakelijk in het kader van de risicobeoordeling. Van Heel Milieuconsult verzorgt dit onderzoek cf. de richtlijnen uit de NEN5725 in opdracht van PlanW.

Gerelateerde links: website PlanW (Bron: https://sites.google.com/site/... )

Bodemverontreiniging Champignonkwekerijen

Gepubliceerd op 28 Februari 2014

De afvoer van proceswater via een bezink- of verzamelput, heeft ertoe geleidt dat met name "oude" inrichtingen te maken hebben met een bodemverontreiniging, als gevolg van de gebruikte ontsmettings- en schoonmaakmiddelen.

Deze verontreinigingen zijn veelal geregistreerd in de jaren tachtig en negentig en leiden sindsdien een sluimerend bestaan. De oude benadering van dergelijke problemen, was om te komen tot een oplossing in 2015.

Inmiddels is men vele jaren later tot inzicht gekomen dat niet iedere bodemverontreinig aangepakt kan worden op de manier zoals men destijds voor ogen had. Tegenwoordig spreken we van een functiegerichte saneringsaanpak.

De gevallen die in het verleden zijn geregistreerd, hebben echter nog steeds te maken met de oude doelstelling. Dat wil zeggen, dat er uiterlijk in 2015 gestart moet worden met sanering voor de urgente gevallen. Voor niet urgente gevallen zou het saneringstijdstip nog nader worden vastgesteld.

Voor gevallen die destijds als urgent zijn bestempeld en waar nog geen sanering heeft plaatsgevonden, begint de tijd te dringen. Voor de niet urgente gevallen is men gestart met een inventarisatie en wij verwachten dat de probleemeigenaren binnenkort aangeschreven zullen worden om te komen tot een acceptabele oplossing.

Van Heel Milieuconsult is op een aantal locaties actief om een dergelijke oplossing te realiseren. Dit kan varieren van het aanvragen van een nieuwe of gewijzigde beschikking waardoor actieve sanering achterwege kan blijven, tot het daadwerkelijk uitvoeren van een bodemsanering.

Gerelateerde links: website SBRCURnet (Bron: http://www.sbrcurnet.nl/ )

afb3.png

Van Heel Milieuconsult Verzorgt Bemalingsadvies

Gepubliceerd op 27 Februari 2014

Voor de bouw van een woonhuis met souterrain/kelder is een bemalingsplan noodzakelijk in het kader van de CAR-verzekering van de aannemer.

Van Heel Milieuconsult verzorgt dit advies conform de richtlijnen van het SBR, in samenwerking met een van onze partners.

Gerelateerde links: website SBRCURnet (Bron: http://www.sbrcurnet.nl/ )

Van Heel Milieuconsult Beschikt Over Gecertificeerde Deskundigen Bij Uitvoering

Gepubliceerd op 03 Januari 2014

Door gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk, kunnen wij u vanaf 2014 ook van dienst voor de inzet van gecertificeerde personen in de uitvoering. Hierbij valt te denken aan de volgende certificeringen:

- MKB (BRL6000)

- Arbeidshygiënisten, MVK en HVK-ers (BRL6000/7000)

- DLP, KVP (BRL6000/7000)

- DIA (SC-540)

afb1.jpg

Van Heel Milieuconsult Lid Van Nbv

Gepubliceerd op 26 Maart 2012

Van Heel Milieuconsult heeft zich aangemeld bij de Nederlandse Bodemkundige Vereniging.

Gerelateerde links: website van NBV (Bron: http://www.bodems.nl/ )

Website via Clean Bits

Gepubliceerd op 26 Maart 2012

Van Heel Milieuconsult maakt gebruik van Cleanbits om het dataverkeer op deze website zo duurzaam mogelijk te maken. Deze website wordt tevens duurzaam gehost via gethost.